• Aktualności

     • WIERSZYK I ... ZAGADKA

     • 09.04.2020
     • ZAGADKA DO WIERSZYKA:

      Którą żyrafką jest Pani Ilonka, którą Pani Magda, a którą Pani Kasia? 

       

     • Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach

     • 07.04.2020
     • Aktualizacja na dzień 6.04.2020 w sprawie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych z uwagi na trwający stan epidemii. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA

     • Dziś scena 3. naszej bajki pt. "Korona Cię nie dopadnie gdy o siebie zadbasz ładnie"

     • 06.04.2020
     • Tytuł: "Korona Cię nie dopadnie gdy o siebie zadbasz ładnie"

      Autor tekstu: Katarzyna Szwabowska

      Aktorzy: 

      żyrafa niebieska: Katarzyna Szwabowska (wicedyrektor)

      żyrafa black&white: Ilona Pasternak (grupa Jeżyki)

      żyrafka baletnica: Magdalena Piechaczyk (psycholog)

       

      Miłego oglądania :)

     • PILNE! Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym 2020/21

     • 03.04.2020
     • Komunikat Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie zakazu wstępu na teren szkoły, przedszkola i placówki oświatowej

     • 25.03.2020
     • R E K R U T A C J A

     • 17.03.2020
     • WAŻNE!

      Rekrutacja w czasie zawieszonych zajęć w szkołach i przedszkolach:

      AKTUALIZACJA na dzień 17.03.2020 r.

       

      W związku z obecną sytuacją dotyczącą zawieszenia zajęć w placówkach przedszkolnych i szkolnych informujemy, że elektroniczna rekrutacja będzie prowadzona bez zmian i zgodnie z harmonogramem.

      Wypełnianie wniosków w systemie elektronicznym NABÓR bez zmian, czyli do 19 marca 2020 r.

       

      Wydłużony zostaje termin składania w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wydrukowanych i podpisanych wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydatów warunków lub kryteriów rekrutacyjnych do dnia 27 marca 2020 r. Placówka prowadzi dyżury na przyjmowanie dokumentów.

       

      Codziennie w godzinach od 9.00 do 15.00

       

      Jednocześnie informujemy, że w/w dokumenty można złożyć:

       

      • w formie papierowej – w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja - imię i nazwisko dziecka”,
      • dyżurujący pracownik odbiera koperty, wpisuje na listę przyjętych dokumentów placówki i przekazuje Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej,  
      • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej wysyła do rodziców  maila lub dzwoni z informacją o przyjęciu dokumentów,
      • w formie elektronicznej - przesłanie skanu dokumentów na skrzynkę mailową przedszkola: przedszkole.katarzyna@gmail.com
      • dostarczenie do przedszkola oryginałów do dnia 27 marca 2020 r. (wtorek)
     • Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

     • 03.03.2020
     • Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół.

      W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

      Osoby powracające z północnych Włoch

      Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

      Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:

      - codziennie mierzyć temperaturę ciała

      - zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

      W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

      Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

      Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.

      Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach

      - Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch

      - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

      Kto jest najbardziej narażony na zarażenie?

      Uważać powinny oczywiście osoby, które w ostatnim czasie były na obszarach ryzyka lub miały kontakt z osobą zarażoną. W szczególności powinny uważać osoby w podeszłym wieku, którym towarzyszą choroby oraz te z obniżoną odpornością.

       

      Jak można zarazić się koronawirusem?Jaką drogą można zarazić się koronawirusem z Wuhan?

      COVID-19 może najprawdopodobniej być transmitowany poprzez:

      1. bezpośredni kontakt fizyczny;

      2. bezpośredni kontakt z kroplami oddechowymi, gdy zarażona osoba kicha, kaszle lub wydycha;

      3. pośredni kontakt poprzez dotknięcie zanieczyszczonych powierzchni, na których wirus może przetrwać przez bardzo krótki czas.

      Oznacza to, że wirus może przenosić się z jednej osoby na drugą, szczególnie w zatłoczonych, zamkniętych przestrzeniach lub w trakcie „bliskich kontaktów” (mniej niż 1 metr)

      – podaje Główny Inspektorat Sanitarny.

       

      STOSUJ SIĘ DO PONIŻEJ ZALECONYCH DZIAŁAŃ A BĘDZIESZ MNIEJ NARAŻONY NA DZIAŁANIA KORONAWRUSA

      Zakrywaj usta i nos przy kichaniu i kasłaniu

      Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.) – podaje MZ.

      To bardzo ważne, by nie kichać przed siebie, w ten sposób ograniczamy rozsiewanie wirusa dalej. Nie należy także kichać lub kasłać w dłonie, aby nie zanieczyszczać dotykanych przestrzeni lub osób.

      Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60 proc.)/

      Zachowaj bezpieczną odległość

      Należy zachować co najmniej 1 metr odległości pomiędzy sobą a innymi ludźmi. W szczególności, jeśli osoby obok nas kaszlą, kichają lub mają gorączkę.

      Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa – tłumaczy MZ.

      Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

      Dłonie przede wszystkim dotykają wielu różnych powierzchni. Jeśli w ten sposób wirus znajdzie się na skórze, łatwo może dostać się do środka organizmu właśnie tą drogą. Dotykając rękami twarzy, przenosimy do dróg oddechowych i jamy ustnej bakterie i wirusy.

      Gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu – zgłoś się po pomoc medyczną

      Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama), jak podaje MZ. Warto jednak zasięgnąć porady medycznej, by wykluczyć, czy powodem nie jest zakażenie koronawirusem 2019-nCoV.

      Unikaj podróży

      Ministerstwo Zdrowia zaleca także, aby nie podróżować w szczególności, jeśli zauważamy u siebie takie objawy jak kaszel, kichanie, trudności z oddychaniem i gorączkę.  

     • 2 MARCA ZACZYNAMY REKRUTACJĘ...!

     • 10.02.2020
     • ...przedtem jednak musimy zebrać DEKLARACJE KONTYNUACJI od rodziców dzieci, które aktualnie uczęszczają do naszego przedszkola!

      System Nabór zostanie uruchomiony w tym celu już 21 lutego i zamknie się 28 lutego! 

      https://nabor.pcss.pl/siechnice/przedszkole

      Należy więc w ciągu tych 5 dni zalogować się w systemie Nabór, wypełnić deklarację kontynuacji, następnie ją WYDRUKOWAĆ, PODPISAĆ I PRZYNIEŚĆ (lub przysłać skan) do przedszkola!!!

      Ważna informacja!

      Zgodnie z harmonogramem (Zarządzenie Burmistrza Siechnic nr 5/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r.) rekrutacja rozpoczyna się 2 marca 2020 r.

      Do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i klas pierwszych szkół podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Siechnice.
       

      Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się, że zamieszkanie to:

      a) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem stałym,

      b) zamieszkanie potwierdzone zameldowaniem czasowym

      Zgodnie z art. 24 ustawy  o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1397 z późn.zm.) „Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie”

     • Bal karnawałowy w Układance 5 lutego

     • 05.01.2020
     • 5 lutego (środa) o godzinie 9.00 odbędzie się w naszym Przedszkolu bal karnawałowy. Zabawę poprowadzi firma Przygoda

     • Ferie zimowe OD 10. DO 23. LUTEGO

     • 05.01.2020
     • W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 FERIE ZIMOWE ODBĘDĄ SIĘ W TERMINIE 10 - 23 LUTEGO

     • Przerwa wakacyjna OD 13 LIPCA DO 9 SIERPNIA 2020

     • 05.01.2020
     • W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 W OKRESIE WAKACYJNYM
      PRZEDSZKOLE BĘDZIE ZAMKNIĘTE OD 13 LIPCA 2020 DO 9 SIERPNIA 2020

     • Czas pracy Przedszkola w Wigilię i w Sylwestra

     • 19.12.2019
     • Drodzy Rodzice,

      informuję, że w związku z niewielką liczbą dzieci zgłoszonych na dyżury „świąteczne” czas pracy przedszkola w Wigilię i w Sylwestra będzie skrócony!

      24 grudnia od 6.00 do 13.00

      31 grudnia od 6.00 do 15.00

      Anna Barska

      dyrektor przedszkola

       

     • TO WAŻNA ROCZNICA!

     • 06.11.2019
     • ŚWIĘTUJ Z NAMI 30. ROCZNICĘ UCHWALENIA PRAW DZIECKA 

     • WITAMY UKŁADANKOWE PRZEDSZKOLAKI W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020

     • 03.09.2019
     • Wypoczęci i uśmiechnięci rozpoczynamy kolejny rok wspólnej zabawy i pracy w przedszkolu UKŁADANKA!!!

      Bardzo się cieszymy, że jest nas tak dużo, bo "w kupie siła"! :-)))

      Wykorzystajmy tę siłę dla dobra dzieci i ku zadowoleniu pozostałych, czyli wszystkich rodziców, pracowników
      i sprzymierzeńców naszego przedszkola!

      Wszystkiego Najlepszego!

     • Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP

     • 14.11.2018
     • W jubileusz stulecia odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości kształtujemy patriotyczne postawy naszych dzieci

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Układanka
   • 55-010 Święta Katarzyna, ul. Dąbrowskiego 3
   • przedszkole.katarzyna@gmail.com
   • 71 311 62 46
   • tel. 601 776 195 e-mail: dyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 185 e-mail: wicedyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 198 e-mail: katarzyna.intendent@gmail.com
 • Dokumenty

              

  Partnerzy