• Opłaty

    • Wyżywienie*:

     UWAGA!!!  
     ZMIANA NUMERU KONTA DO WPŁAT!!!

     od 1 września 2020 r.  PROSIMY O WPŁACANIE NALEŻNOŚCI NA KONTO:
     80 9584 1092 2010 1001 8204 0005

     Wyżywienie:

     • 3 posiłki - 13,00 zł
     • 2 posiłki - 10,40 zł
     • 1 posiłek (obiad) - 6,50 zł

     Pobyt:

     • 5 godzin pomiędzy 8:00 a 13:00 jest bezpłatnych - zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 59 i 60) oraz uchwałą Gminy Siechnice z dnia 26 stycznia 2017 r. Nr XXXIV/258/17
     • 1.30 zł** za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin (8:00 – 13:00 )*

     Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci prosimy wpłacać na podany poniżej nr konta:

     80 9584 1092 2010 1001 8204 0005
     W tytule przelewu prosimy podać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA,  MIESIĄC


     Uwaga! Bardzo prosimy NIE ZAOKRĄGLAĆ podanych kwot i wpisywać do przelewu dokładnie taką kwotę, która została podana na rachunku.

     Opłaty należy regulować do 15-go dnia każdego miesiąca.

     Zgodnie z przepisami, w razie naliczonych odsetek wpłata jest w pierwszej kolejności zaliczana na poczet odsetek i dopiero w następnym kroku na pokrycie opłat bieżących.

     *Opłaty za wyżywienie i pobyt mogą ulec zmianie na podstawie uchwały Gminy Siechnice

     **Obowiązuje od 1 października 2023r. (dotychczasowa opłata to 1.00 zł)

     BRAK UMÓW

     Dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15). Do tej pory traktowane były jako należności cywilnoprawne.

     W związku z powyższym ustalenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały gminy. 

     Nie ma zatem podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i  zasady wnoszenia opłat.

     Opłaty publicznoprawne pobiera się na podstawie przepisów prawa.

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Układanka
   • 55-010 Święta Katarzyna, ul. Dąbrowskiego 3 Poland
   • 71 311 62 46
   • tel. 601 776 195 e-mail: dyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 185 e-mail: wicedyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 198 e-mail: katarzyna.intendent@gmail.com
   • tel. 575 722 157 e-mail: sekretariat.ukladanka@gmail.com
   • /PrzedszkoleUKLADANKA/SkrytkaESP
 • Dokumenty

              

  Partnerzy