• Opłaty za przedszkole

    • Wyżywienie*:

     UWAGA!!!  ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ!
     od 1 września 2019 r. za zgodą organu prowadzącego wzrasta koszt wyżywienia w przedszkolu:

     • 3 posiłki - 8,50
     • 2 posiłki - 6,80
     • 1 posiłek (obiad) - 4,30


     Pobyt:

     • 5 godzin pomiędzy 8:00 a 13:00 jest bezpłatnych - zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 59 i 60) oraz uchwałą Gminy Siechnice z dnia 26 stycznia 2017 r. Nr XXXIV/258/17
     • 1.00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin (8:00 – 13:00 )*

      

     Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci prosimy wpłacać na podany poniżej nr konta:

     91 9584 1092 2010 1001 8204 0001
     W tytule przelewu prosimy podać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA,  MIESIĄC


     Uwaga! Bardzo prosimy NIE ZAOKRĄGLAĆ podanych kwot i wpisywać do przelewu dokładnie taką kwotę, która została wyliczona przez Intendenta.

     Opłaty należy uiszczać do 15-go dnia każdego miesiąca.

     Zgodnie z przepisami, w razie naliczonych odsetek wpłata jest w pierwszej kolejności zaliczana na poczet odsetek i dopiero w następnym kroku na pokrycie opłat bieżących.


     *Opłaty za wyżywienie i pobyt mogą ulec zmianie na podstawie uchwały Gminy Siechnice

      

     BRAK UMÓW

     Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych placówkach stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym (art. 52 ust. 15). Do tej pory traktowane były jako należności cywilnoprawne.

     W związku z powyższym ustalenie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały gminy. 

     Nie ma zatem podstaw do zawierania przez dyrektorów przedszkoli publicznych umów cywilnoprawnych z rodzicami, określających wysokość i  zasady wnoszenia opłat.

     Opłaty publicznoprawne pobiera się na podstawie przepisów prawa.

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Układanka
   • 55-010 Święta Katarzyna, ul. Dąbrowskiego 3
   • przedszkole.katarzyna@gmail.com
   • 71 311 62 46
   • tel. 601 776 195 e-mail: dyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 185 e-mail: wicedyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 198 e-mail: katarzyna.intendent@gmail.com
 • Dokumenty

              

  Partnerzy