• MISJA UKŁADANKI

   • Misją przedszkola Układnka jest tworzenie warunków każdemu dziecku, aby na miarę swoich możliwości rozwijało się w sferze intelektualnej, społecznej i emocjonalnej, w bezpiecznych warunkach.

   • WIZJA UKŁADANKI

   • Wspólna wizja Przedszkola Układanka  oraz jej misja są kluczowymi elementami naszego działania pedagogicznego. Wspólna wizja przedszkola, określająca wartości i cele, jest fundamentem, na którym opieramy nasze działania. Przekładając tę wizję na deklaracje misji, wyjaśniamy, jakie konkretne działania podejmujemy, aby realizować nasze cele. Misja przedszkola precyzuje, co obecnie robimy, aby osiągnąć naszą wspólną wizję.

    Podczas posiedzeń rady pedagogicznej, stanowiska wszystkich nauczycieli są protokołowane, co pozwala nam na monitorowanie postępów w realizacji naszej misji oraz na dostosowanie działań w celu lepszego osiągnięcia naszych celów. Działania podejmowane przez nauczycieli, takie jak korzystanie z seminariów eTwinning, udział w szkoleniach dotyczących e-bezpieczeństwa, czy planowanie projektu Erasmus, są zgodne z naszą misją i wspierają naszą wizję placówki jako miejsca, w którym każde dziecko może rozwijać się kompetentnie i bezpiecznie

 • E- bezpieczeństwo

   • Kwestie e-bezpieczeństwa są integralną częścią polityki naszego przedszkola. W naszych działaniach skupiamy się na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci w różnych obszarach, w tym w środowisku online. Przykładowo, poprzez zgody pisemne rodziców, które zawieramy w naszym dokumencie na wykorzystanie wizerunku dziecka w projektach eTwinning, dbamy o ochronę prywatności i bezpieczeństwo dzieci w kontekście publikacji ich zdjęć w internecie.

    W naszych projektach edukacyjnych, szczególnie w ramach eTwinning, regularnie wracamy do tematu bezpieczeństwa w sieci. Tworzymy plakaty i inne materiały edukacyjne razem z dziećmi, aby podkreślić znaczenie świadomego korzystania z internetu i przeciwdziałania potencjalnym zagrożeniom.

    Ponadto, informujemy rodziców o różnych szkoleniach dotyczących e-bezpieczeństwa, wykorzystując aplikację "zMaluchami", która jest dostępna dla wszystkich nauczycieli. Dzięki temu rodzice są świadomi działań podejmowanych w placówce na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa ich dzieci w środowisku online.

  • Kontakty

   • Przedszkole Publiczne Układanka
   • 55-010 Święta Katarzyna, ul. Dąbrowskiego 3 Poland
   • 71 311 62 46
   • tel. 601 776 195 e-mail: dyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 185 e-mail: wicedyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 198 e-mail: katarzyna.intendent@gmail.com
   • tel. 575 722 157 e-mail: sekretariat.ukladanka@gmail.com
   • /PrzedszkoleUKLADANKA/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych