• Rada Rodziców

    • Skład Rady Rodziców w roku szk. 2021/2022
     Przewodnicząca: Anna Drajer-Serek
     Zastępca Przewodniczącego: Daria Szykasiuk
     Sekretarz: Karolina Dereniowska
     Skarbnik: Monika Bliger, 
     Członkowie: Aurelia Całus, Anna Kuźmik

     Kontakt: RadaRodzicowUkladanka@gmail.com

     DRODZY RODZICE,
     Prezydium Rady Rodziców prosi o sumienne wpłaty na konto Rady Rodziców!
     Z tego funduszu finansowane są liczne atrakcje: teatrzyki, koncerty muzyczne, warsztaty i spotkania, w których uczestniczą wszystkie dzieci!

     Przypominamy o możliwości płacenia w dwóch ratach: do 15 listopada 2021 r. i 28 lutego 2022 r.
        
     Tegoroczna składka na Fundusz Rady Rodziców wynosi: 300,00 zł 

     Numer konta Rady Rodziców Przedszkola Publicznego Układanka: 
     15 9584 1092 2010 1002 0975 0001
     tytuł wpłaty: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, grupa *

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Układanka
   • 55-010 Święta Katarzyna, ul. Dąbrowskiego 3 Poland
   • przedszkole.katarzyna@gmail.com
   • 71 311 62 46
   • tel. 601 776 195 e-mail: dyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 185 e-mail: wicedyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 198 e-mail: katarzyna.intendent@gmail.com
   • tel. 575 722 157 e-mail: sekretariat.ukladanka@gmail.com
   • /PrzedszkoleUKLADANKA/SkrytkaESP
 • Dokumenty

              

  Partnerzy