• Logopeda

    • Poniższe PROCEDURY OPIEKI LOGOPEDYCZNEJ służą owocnej i najbardziej korzystnej dla dziecka współpracy logopedy z Rodzicami.

     • Opieką logopedyczną objęte są dzieci od 3-go roku życia, które zostały zakwalifikowane przez logopedę na podstawie badań przesiewowych
     • O wyniku badania rodzice informowani są w formie pisemnej.
     • Zajęcia logopedyczne odbywają się głównie w 2 -3 osobowych grupach w gabinecie logopedy. Dzieci dobierane są pod kątem podobieństwa zaburzenia w rozwoju mowy. W szczególnych przypadkach np. przy opinii o potrzebie wczesnego wspomagania lub orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia odbywają się indywidualnie.
     • Dzieci uczestniczą także w zajęciach z zakresu profilaktyki logopedycznej w swoich grupach.
     • Zajęcia w gabinecie logopedycznym odbywają się raz w tygodniu i trwają 15-20 min.
     • Rodzice/opiekunowie wyposażają dziecko w zeszyt A4 w kratkę, w którym zamieszczane są wskazówki i materiały do utrwalania w domu. Rodzice/opiekunowie mogą również zamieszczać w nim swoje uwagi i pytania do logopedy.
     • Zeszyt powinien być przynoszony w dzień, w którym dziecko ma zajęcia.
     • Rodzic/opiekun współuczestniczy w terapii logopedycznej dziecka poprzez systematyczne utrwalanie umiejętności dziecka w domu w oparciu o ćwiczenia z zeszytu.
     • Logopeda ma obowiązek poinformować rodziców/opiekunów o dostrzeżonych w wyniku badań lub w trakcie terapii nieprawidłowościach budowy czy funkcjonowania aparatu artykulacyjnego, problemach laryngologicznych, audiologicznych oraz innych mających wpływ na proces terapii i poprosić rodzica/opiekuna o konsultacje ze specjalistami.
     • Logopeda zamieszcza na stronie przedszkola informacje, artykuły dotyczące profilaktyki logopedycznej oraz rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
     • Logopeda jest dostępny dla rodziców podczas swoich godzin pracy (poprzez kontakt mailowy), a przede wszystkim podczas organizowanych konsultacji (terminy będą wywieszane na tablicy informacyjnej odpowiednio wcześniej).

     Z nadzieją na udaną współpracę,
     Kamila Kozłowska
     LOGOPEDA
     specjalista neurologopedii klinicznej i wczesnej interwencji logopedycznej

      

     Kontakt: logopeda.ukladanka@gmail.com

      

  • Kontakt

   • Przedszkole Publiczne Układanka
   • 55-010 Święta Katarzyna, ul. Dąbrowskiego 3 Poland
   • 71 311 62 46
   • tel. 601 776 195 e-mail: dyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 185 e-mail: wicedyrektor.katarzyna@gmail.com
   • tel. 601 776 198 e-mail: katarzyna.intendent@gmail.com
   • tel. 575 722 157 e-mail: sekretariat.ukladanka@gmail.com
   • /PrzedszkoleUKLADANKA/SkrytkaESP
 • Dokumenty

              

  Partnerzy